SuZhouQihong TextileTechnology Co;Ltd
Thông tin công ty
Textile Waste
Khác
Others
2019
11 - 50
US$10 Million-US$50 Million
Toàn thế giới
Thông tin thành viên
huang
M
Sales
Top Supplier
2019-11-06
2023-03-20
Yes
Giấy chứng nhận
Hồ sơ xác thực thành viên

Để giúp người kinh doanh xây dựng niềm tin tương tác trực tuyến, Globaltextiles.com đặc biệt thiết kế hồ sơ xác thực cho các nhà cung cấp TOP, có thông tin cơ bản về công ty được xác thực và xác minh bởi các cơ quan tín dụng bên thứ ba. Chỉ các nhà cung cấp TOP thông qua xác thực mới có thể được cấp logo xác thực.

Gửi tin nhắn cho nhà cung cấp
huang(SuZhouQihong TextileTechnology Co;Ltd)